โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033000963
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงการรักษ์ภาษาไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวันดี เต่า
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2559,09:26   อ่าน 695 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 63
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2556,16:01   อ่าน 783 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อนักเรียน : ด.ช.วิทยา นะที และ ด.ช.พลวัต นานาประเสริฐ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2555,09:55   อ่าน 1145 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างหนังสือ E- book
ชื่อนักเรียน : ด.ช.วิทยา นะที และ ด.ช.พลวัตร นานาประเสริฐ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2554,16:56   อ่าน 1469 ครั้ง