โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด   ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 0885032280
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางปรีชญา สังขพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2011
ปรับปรุง 12/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 490940
Page Views 630222
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านโสม คลองกิ่ว บ้านบึง
2 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต คลองกิ่ว บ้านบึง
3 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด คลองกิ่ว บ้านบึง 0-3826-0731
4 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
5 โรงเรียนบ้านมาบคล้า คลองกิ่ว บ้านบึง 038158625
6 โรงเรียนจิรพลวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
7 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง 038-201265
8 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คลองกิ่ว บ้านบึง
9 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ บ้านบึง บ้านบึง
10 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร บ้านบึง บ้านบึง 038-443967 , 038-446281
11 โรงเรียนจิ้นฮิ้ว บ้านบึง บ้านบึง
12 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล บ้านบึง บ้านบึง 0-3844-4544
13 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ บ้านบึง บ้านบึง
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) บ้านบึง บ้านบึง
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ บ้านบึง บ้านบึง
16 โรงเรียนบ้านมาบกรูด บ้านบึง บ้านบึง
17 โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) บ้านบึง บ้านบึง
18 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร) มาบไผ่ บ้านบึง
19 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม มาบไผ่ บ้านบึง
20 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ มาบไผ่ บ้านบึง
21 โรงเรียนบ้านเขาแรต มาบไผ่ บ้านบึง
22 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) หนองชาก บ้านบึง
23 โรงเรียนบ้านหนองเขิน หนองชาก บ้านบึง 038485484
24 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี หนองชาก บ้านบึง
25 โรงเรียนบ้านโป่ง หนองซ้ำซาก บ้านบึง
26 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก หนองซ้ำซาก บ้านบึง
27 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองซ้ำซาก บ้านบึง
28 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง หนองบอนแดง บ้านบึง
29 โรงเรียนวัดหนองยาง หนองบอนแดง บ้านบึง
30 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ หนองอิรุณ บ้านบึง
31 โรงเรียนบ้านเนินโมก หนองอิรุณ บ้านบึง
32 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน หนองอิรุณ บ้านบึง 0-3848-5055
33 โรงเรียนบ้านตาลดำ หนองอิรุณ บ้านบึง
34 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม หนองอิรุณ บ้านบึง
35 โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) หนองอิรุณ บ้านบึง
36 โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) หนองอิรุณ บ้านบึง
37 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน หนองอิรุณ บ้านบึง
38 โรงเรียนวัดอรุณรังษี หนองอิรุณ บ้านบึง
39 โรงเรียนบ้านป่ายุบ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
40 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 292374
41 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
42 โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 0-3829-2225
43 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน คลองพลู หนองใหญ่
44 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คลองพลู หนองใหญ่ 0-3821-8072
45 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
46 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
47 โรงเรียนบ้านท่าจาม หนองเสือช้าง หนองใหญ่
48 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง หนองเสือช้าง หนองใหญ่
49 โรงเรียนพิทยรังสี หนองใหญ่ หนองใหญ่
50 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม หนองใหญ่ หนองใหญ่
51 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ หนองใหญ่ หนองใหญ่ 0-3821-9196
52 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ห้างสูง หนองใหญ่
53 โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ห้างสูง หนองใหญ่
54 โรงเรียนบ้านเขาซก เขาซก หนองใหญ่
55 โรงเรียนบ้านชากนา เขาซก หนองใหญ่
56 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เขาซก หนองใหญ่ 0885032280
57 โรงเรียนสหะพาณิชย์ เมืองชลบุรี
58 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา คลองตำหรุ เมืองชลบุรี
59 โรงเรียนวัดบุญญราศรี คลองตำหรุ เมืองชลบุรี
60 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี 0-3844-0220
61 โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี
62 โรงเรียนนาป่ามโนรถ นาป่า เมืองชลบุรี
63 โรงเรียนวัดนาเขื่อน นาป่า เมืองชลบุรี
64 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง นาป่า เมืองชลบุรี
65 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร นาป่า เมืองชลบุรี
66 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฏร์นุกูล) บางทราย เมืองชลบุรี
67 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) บางทราย เมืองชลบุรี
68 โรงเรียนชลบุรี(สุขบท) บางทราย เมืองชลบุรี
69 โรงเรียนสุตา บางทราย เมืองชลบุรี
70 โรงเรียนศุทธรัตน์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
71 โรงเรียนชลกันยานุกูล บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
72 โรงเรียนวุฒิวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038-278788
73 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
74 โรงเรียนเฮงฮ่าง บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
75 โรงเรียนอนุวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
76 โรงเรียนเฉลิมศรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
77 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
78 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
79 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
80 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
81 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) บ้านปึก เมืองชลบุรี 0-3838-3679
82 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง บ้านสวน เมืองชลบุรี
83 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี 273378,274437
84 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
85 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
86 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) บ้านสวน เมืองชลบุรี
87 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส บ้านสวน เมืองชลบุรี
88 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน บ้านสวน เมืองชลบุรี
89 โรงเรียนเกษมวิทย์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
90 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ บ้านสวน เมืองชลบุรี
91 โรงเรียนเมืองชลพิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
92 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บ้านสวน เมืองชลบุรี
93 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
94 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
95 โรงเรียนบ้านหนองตะโก บ้านสวน เมืองชลบุรี 0-3828-6950
96 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ บ้านโขด เมืองชลบุรี
97 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที บ้านโขด เมืองชลบุรี
98 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
99 โรงเรียนธรรมวาที มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
100 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
101 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
102 โรงเรียนกาญจนะวิทยา มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
103 โรงเรียนวัดสำนักบก สำนักบก เมืองชลบุรี 0-3820-6868
104 โรงเรียนบ้านวังตะโก หนองข้างคอก เมืองชลบุรี
105 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) หนองข้างคอก เมืองชลบุรี 0-3828-5710
106 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา หนองรี เมืองชลบุรี
107 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง หนองรี เมืองชลบุรี
108 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ หนองรี เมืองชลบุรี
109 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี หนองรี เมืองชลบุรี
110 โรงเรียนบ้านหัวโกรก หนองรี เมืองชลบุรี
111 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย หนองไม้แดง เมืองชลบุรี 0-3814-6124
112 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
113 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา(ตะเภาแก้ววิทยาคาร) หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
114 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
115 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
116 โรงเรียนบ้านชากพุดซา ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
117 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
118 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
119 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
120 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค อ่างศิลา เมืองชลบุรี 0-3839-7425
121 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช อ่างศิลา เมืองชลบุรี 0-3839-7104
122 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 อ่างศิลา เมืองชลบุรี
123 โรงเรียนสถาพรพิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
124 โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) เสม็ด เมืองชลบุรี
125 โรงเรียนประภัสสรวิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
126 โรงเรียนวัดเตาปูน เสม็ด เมืองชลบุรี
127 โรงเรียนนารานุบาล เหมือง เมืองชลบุรี 033-090490
128 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา เหมือง เมืองชลบุรี 0-3839-2718
129 โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ เหมือง เมืองชลบุรี
130 โรงเรียนวัดตาลล้อม เหมือง เมืองชลบุรี
131 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข แสนสุข เมืองชลบุรี
132 โรงเรียนแสนสุขศึกษา แสนสุข เมืองชลบุรี
133 โรงเรียนสุขุมวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี 392275
134 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-0579
135 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-1027
136 โรงเรียนวัดบางเป้ง แสนสุข เมืองชลบุรี 0871495353
137 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3838-2020
138 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี