โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด   ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 0885032280
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางเพ็ญจันทร์ นิ่มอนันต์
ครู คศ.1

นายขจรศักดิ์ นะรานรัมย์
ครูพนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1