โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033000963
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปดขอเผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2563,18:44   อ่าน 125 ครั้ง