โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033000963
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ปฏิทินรับนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
ชั้น อนุบาล    ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับอนุบาล
- รับสมัครวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2560
- จับฉลาก ประกาศ และรายงานตัววันที่ 12 มีนาคม 2560
- มอบตัว วันที่ 28 มีนาคม 2560
ระดับปรถมศึกษา (ชั้น ป.1
- รับสมัครวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2560
- จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 19 มีนาคม 2560
- มอบตัววันที่ 28 มีนาคม 2560
ระดับมัธยมศึกษา (ชั้น ม.1 )
- รับสมัครวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560
- ทำการสอบวันที่ 28 มีนาคม 2560
- ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 12 เมษายน 2560
หมายเหตุ ท้้งนี้นักเรียนชั้น ม. 1 ให้มอบตัวหร้อมกันทั้งหมด วันที่ 19 เมษายน 2560 ส่วนผู้ที่ยังไม่มีที่เรียนต้องยื่นความจำนงขอจัดที่เรียนภายในวันที่ 5-20 เมษายน 2560 และประกาศผลพร้อมรายงานตัวภายในวันที่ 23 เมษายน 2560
โทร.
0863212522 ผู้อำนวยการโรงเรียน
0904653442 ครูวิชาการ
0847279446 ครู ป.6
0895127794 ครูอนุบาล
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2560,09:19   อ่าน 1152 ครั้ง