โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033000963
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ก่อตั้งเมื่อ 17 พฤษภาคม 2523  ที่ศาลาวัดคลองสิบแปด เปิดเรียนตั้งแต่ ป.1-ป.4 ครูผู้สอนคือ นายดำรงศักดิ์ สิทธิแพทย์ ครูใหญ่ โดยมีนางสาวแพรว สำเร็จดี นายอารักษ์ เจริญรัตน์ และคณะครูจากโรงเรียนบ้านชากนา เวียนกันมาสอน

                โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากพระอาจารย์เลม เจ้าสำนักสงฆ์วัดบ้านคลองสิบแปด ตลอดจนชาวบ้าน ได้ให้ความสนับสนุนในด้านต่าง ๆ มาตลอด

                ปี พ.ศ. 2526 นายบุญสม ชลศิริพงษ์ หลงจู้ไร่อ้อยได้บริจาคที่ดินให้แก่โรงเรียน  20 ไร่ คุณสตีล คุณปลื้มบริจาคเงินสร้างอาคารชั่วคราว 80,000 บาท

                ปี พ.ศ. 2527  ได้รับบรรจุครูใหม่ชื่อ นายจเร มากทรัพย์ นายไพรเดช สุทธิเดช มารวมทั้งเข้ามาช่วยกันเทปูนอาคารและช่วยกันจัดทำอุปกรณ์การสอน

                ปี พ.ศ. 2528 เปิดทำการสอนตั้งแต่ ป.1 –ป.6 มีนักเรียน 135 คน มีครูสอน 4 คน (ครูต้องอาศัยอยู่ที่วัด)

                นายสมศักดิ์  เจริญกุล  หัวหน้าประถมศึกษาอำเภอหนองใหญ่ ได้ขออนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนอย่างถูกกฎหมาย เป็นต้นมา

                ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนตั้งระดับ อนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

               วันที่ 19 ธันวาคม 2548 นายสรศักดิ์ สมบุญมาก ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด จนกระทั่งปีปัจจุบัน

               เส้นทางการคมนาคม ถนนลาดยางผ่าน เป็นถนนสายบึงสามง่าม – คลองสิบแปด ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร เชื่อต่อกับถนนสายชลบุรี – แกลง (สาย 344)

ข้อมูลบุคลกร

จำนวนครูทั้งหมด                                  14   คน

นักเรียนทั้งหมด                                    196  คน