โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033000963
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิสา ลิวา (อ้อม)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : -
อีเมล์ : aom.zasud@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เอฟู๊ดส์ 1991 จำกัด
ตำแหน่ง : Supervisor QC
ที่อยู่ที่ทำงาน

: พระราม 2 บางขุนเทียน กทม.

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ธ.ค. 2557,08:36 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.164.195


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล