โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033000963
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุมาภรณ์ พิลาวุฒิ (นุช)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : -
อีเมล์ : nuch-25261@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ม. 4 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 พ.ย. 2557,04:20 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.147.154


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล