โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 0885032280
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 4 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิสา ลิวา (อ้อม)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : -
ที่อยู่ : 64 ม.4 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
เบอร์มือถือ : 0893393206
อีเมล์ : aom.zasud@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสรรค์ แก้วประเสริฐ (สรรค์)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : -
ที่อยู่ : 59 ม.4 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
เบอร์มือถือ : 0817810061
อีเมล์ : xgen3096@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายปันยา วรจิต (ตูน)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : -
ที่อยู่ : ม. 3 ต.ป่ายุปใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
เบอร์มือถือ : 0900759600
อีเมล์ : zaza-2540@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุมาภรณ์ พิลาวุฒิ (นุช)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : -
ที่อยู่ : 153/3 ม.3 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
เบอร์มือถือ : 0885032280
อีเมล์ : nuch-25261@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม